جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 47840/ت30561ه-                                   26/8/1383
وزارت نیرو
     هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/8/1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 95847/6515/ه- /ب مورخ 27/12/1382 تصویب نمود:
     بند (2) تصویبنامه شماره 29967/ت28943ه- مورخ 28/7/1382 از تاریخ اعلام ایراد موقوف‎الاجرا می‎گردد.
      معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17404
تاریخ تصویب :
1383/08/20
تاریخ ابلاغ :
1383/09/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :