جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.


شماره 155589/1901                                    26/8/1383

وزارت کار و امور اجتماعی - وزارت امور خارجه - سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
     شورای عالی اداری در یکصدوهجدهمین جلسه مورخ 11/7/1383 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور در راستای اجرای بند « ب» مصوبه شماره 103385/1901 مورخ 9/6/1381 درخصوص ضرورت یا عدم ضرورت ادامه فعالیت دفاتر نمایندگی‎های وزارتخانه ها, مؤسسات و سازمان‎های دولتی در خارج از کشور تصویب نمود:
     1- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است با همکاری وزارت امورخارجه در راستای ساماندهی توسعه اشتغال در خارج از کشور, با فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تقویت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‎های بخش خصوصی داخلی و ارایه اطلاعات به نیروی کار متقاضی اقدام نماید به گونه‎ای که دفاتر کاریابی خصوصی داخلی با ایجاد ارتباط با نهادها و مؤسسات و بنگاه های کاریابی معتبر در خارج از کشور, با دستیابی مداوم به نیازهای بازار کار جهانی در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور اقدام نماید.
     تبصره - وزارت امورخارجه موظف است نیازها و تحولات بازارهای کار و زمینه های آموزشی فنی و حرفه‎ای در کشورهای خارجی را به وزارت کار و امور اجتماعی و مراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم ارائه نماید. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است ظرف مدت 3ماه نیازهای بازارهای کار جهانی را در اختیار واحدهای کاریابی بخش خصوصی داخلی قرار دهد.
     2- به منظور بررسی ضرورت یا عدم ضرورت ادامه فعالیت وابستگان کار در کشور هدف, کمیته‎ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور, وزارت کار و اموراجتماعی و وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت دوماه براساس سیاست‎های موضوع بند یک و رعایت موارد زیر پیشنهاد لازم درباره ادامه یا عدم ادامه فعالیت وابستگان کار در کشورهای هدف را برای طرح در شورای عالی اداری تهیه نماید:
     الف - قرارداد دوجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و کشور هدف منعقد شده باشد.
     ب - نیروی کار معتنابهی در کشور هدف اشتغال داشته باشند.
     ج - حذف وابسته کار درصورت عدم تحقق بندهای الف یا ب.
     3- وزارت کار و امور اجتماعی موظف است در مورد کشورهایی که وابستگان کار در آنها, تا تاریخ ابلاغ این مصوبه منصوب شده‎اند, براساس نظر کمیته موضوع بند (2) حداکثر تا پایان سال 1383 اقدام نماید. صرفاً درصورت تأیید کمیته مذکور و رعایت مفاد بند (پ) آئین‎نامه اجرایی ماده 198 قانون کار, وابستگان کار به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
     4- وزارت کار و امور اجتماعی مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور گزارش اجرای آن را سالیانه به شورای عالی اداری ارائه خواهد کرد.
معاون رییس‎جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17404
تاریخ تصویب :
1383/07/11
تاریخ ابلاغ :
1383/09/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :