جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


شماره 155580/1901                                           26/8/1383

نهاد ریاست جمهوری - سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور - وزارت کشور - وزارت امور خارجه
     شورای عالی اداری در صدونوزدهمین جلسه مورخ 9/8/1383 بنا به پیشنهاد مشترک نهاد ریاست جمهوری و سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، در اجرای مصوبه شماره 228562/1901 مورخ 5/12/1382 شورای عالی اداری برای ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت و نهاد ریاست جمهوری تصویب نمود:
     1- با توجه به ماهیت حقوقی فعالیتهای دفتر خدمات حقوقی بین‎المللی نهاد ریاست جمهوری و ارتباط آن با حوزه معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر مذکور با کلیه وظایف، اختیارات، مسئولیت‎های قانونی، نیروی انسانی و امکانات در نهاد ریاست جمهوری (حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس) ادغام می‎شود.
     2- با توجه به ارتباط فعالیتهای مرکز بین‎المللی گفتگوی تمدن‎ها با وظایف وزارت امور خارجه، کلیه وظایف و مسئولیت‎ها، نیروی انسانی و امکانات مرکز مذکور به وزارت امور خارجه منتقل می‎شود. این مرکز با تشخیص وزارت امور خارجه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور با یکی از واحدهای هم‎سنخ و مشابه ادغام می‎گردد، به‎نحوی که با استفاده از ظرفیت و اختیارات و امکانات وزارت امور خارجه امکان فعالیت گسترده‎تر و مؤثرتر فراهم گردد.
     3- دستگاه های اجرایی موضوع این مصوبه موظفند متناسب با اصلاحات تشکیلاتی انجام شده نسبت به بازنگری در تشکیلات مربوط اقدام و پیشنهاد لازم را برای تأیید به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ارائه نمایند.
     4- سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور موظف است گزارش اجرای این مصوبه را حداکثر تا پایان سال 1383 به شورای عالی اداری ارائه نماید.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17404
تاریخ تصویب :
1383/08/09
تاریخ ابلاغ :
1383/09/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :