جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 48014/ت31801ه -                                 11/9/1383

وزارت راه و ترابری - وزارت امورخارجه
      هیات وزیران در جلسه مورخ 8/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 16137/11 مورخ 26/8/1383 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده (10) قانون موافقتنامه بین دولتی راجع به کریدور (دالان ) حمل ونقل بین المللی شمال-جنوب - مصوب 1380 - تصویب نمود:
      الحاق کشور قرقیزستان به موافقتنامه بین دولتی راجع به کریدور (دالان) حمل و نقل بین المللی شمال - جنوب مجاز است.
      معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17414
تاریخ تصویب :
1383/09/08
تاریخ ابلاغ :
1383/09/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :