×

تصویبنامه راجع ‏به برگزاری چهارمین جشنواره بین‎المللی فیلم‎های زیست‎محیطی - فیلم سبز

تصویبنامه راجع ‏به برگزاری چهارمین جشنواره بین‎المللی فیلم‎های زیست‎محیطی - فیلم سبز

تصویبنامه-راجع-‏به-برگزاری-چهارمین-جشنواره-بین‎المللی-فیلم‎های-زیست‎محیطی---فیلم-سبز
شماره 42137/ت31509ه -                                  11/9/1383
سازمان حفاظت محیط زیست
      هیات وزیران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 29686 - 1 مورخ 7/7/1383 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری ازتجمل گرایی - مصوب 1370 - تصویب نمود:
      1 - برگزاری چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های زیست محیطی - فیلم سبز توسط سازمان حفاظت محیط زیست از محل اعتبارات ریالی دستگاه مربوط  مجاز است.
        2 - هزینه‎های شخصی مربوط توسط متقاضیان شرکت در گردهمایی پرداخت می‎شود.
        معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17414

تاریخ تصویب : 1383/09/01

تاریخ ابلاغ : 1383/09/16

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.