×

مصوبه شورایعالی اداری راجع ‎به انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‎های کشور

مصوبه شورایعالی اداری راجع ‎به انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‎های کشور

مصوبه-شورایعالی-اداری-راجع-‎به-انتقال-وظایف-از-نوع-تصدی-و-اجرایی-سازمان-هواپیمایی-کشوری-به-شرکت-فرودگاه‎های-کشور
شماره 163255/ 1901                                           7/ 9/ 1383
وزارت راه و ترابری - سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور
      شورای عالی اداری در یکصدوبیستمین جلسه مورخ 23/ 8/ 1383 بنا به‎پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و وزارت راه و ترابری ، به استناد بند ب ماده یک قانون برنامه سوم توسعه و در راستای بند 2 مصوبه شماره 2288/ 11 مورخ 11/ 12/ 1378 شورا ، مبنی بر احصاء وظایف حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری و تأکید مصوبه شماره 6075/ دش مورخ 20/ 10/ 1373 درخصوص انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه‎های کشور تصویب نمود:
      1 - کلیه وظایف ، اختیارات و مسئولیت‎های مربوط به « هیأت تشخیص و تخلیه» مقرر در لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب 1358 شورای انقلاب و آئین نامه اجرائی آن مصوب 21/ 9/ 1358 شورای انقلاب ، از سازمان هواپیمایی کشوری منتزع و به شرکت فرودگاه‎های کشور انتقال می‎یابد.
      2 - وزارت راه و ترابری مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش آن را به‎سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور ارائه می‎نماید.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 17417

تاریخ تصویب : 1383/08/23

تاریخ ابلاغ : 1383/09/21

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.