×

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران

اصلاح-اساسنامه-شرکت-سهامی-توسعه-منابع-آب-و-نیروی-ایران-
شماره 50217/ ت31631ه -                                  15/ 9/ 1383
وزارت نیرو
      هیات وزیران در جلسه مورخ 13/8/1383 باتوجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 36316/7020ه - /ب مورخ 12/5/1383 تصویب نمود:
      اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران ، موضوع تصویبنامه شماره 19677/ ت28749ه - مورخ 30/4/1382 به شرح زیر اصلاح می‎گردد:
      1 - در ماده (4) عبارت « اصول بازرگانی و» حذف و عبارت « آیین‎نامه‎های مالی ، معاملاتی و استخدامی مصوب هیات وزیران» جایگزین عبارت « آیین‎نامه‎های مالی ، معاملاتی و استخدامی خود» می‎گردد.
      2 - در ماده (11) بعد از عبارت « اتخاذ تصمیم» عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه می‎گردد.
      3 - به انتهای بند (5) ماده (13) عبارت « در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‎نماید و با رعایت نصاب مقرر در ماده (241) اصلاحی قانون تجارت» اضافه می‎گردد.
      4 - در بند (12) ماده (13) بعد از عبارت « مواردی که» عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط»اضافه می شود.
      این اصلاحیه به موجب نامه شماره 9007/30/83 مورخ 5/9/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : اساس نامه

شماره انتشار : 17417

تاریخ تصویب : 1383/08/13

تاریخ ابلاغ : 1383/09/21

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.