×

اصلاح بند (5) ماده (13) اساسنامه شرکت سهامی سازمان بهره‎وری انرژی ایران ( سابا )

اصلاح بند (5) ماده (13) اساسنامه شرکت سهامی سازمان بهره‎وری انرژی ایران ( سابا )

اصلاح-بند-(5)-ماده-(13)-اساسنامه-شرکت-سهامی-سازمان-بهره‎وری-انرژی-ایران-(-سابا-)
شماره 50137/ ت31720ه -                                  15/ 9/ 1383
وزارت نیرو
      هیات وزیران در جلسه مورخ 27/ 8/ 1383 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 95239/ 6470 ه - / ب مورخ 2/ 12/ 1382 تصویب نمود:
      عبارت « با رعایت تبصره ماده (13) مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین مینماید و با رعایت نصاب مقرر در ماده (241) اصلاحی قانون تجارت» به انتهای بند (5) ماده (13) اساسنامه شرکت سهامی سازمان بهره وری انرژی ایران ( سابا ) موضوع تصویبنامه شماره 2727/ ت28288ه - مورخ 2/ 2/ 1382 اضافه میگردد.
      این اصلاحیه به موجب نامه شماره 9006/30/83 مورخ 5/9/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.
معاون اول رییس جمهور - محمدرضا عارف

نوع : اساس نامه

شماره انتشار : 17417

تاریخ تصویب : 1383/08/27

تاریخ ابلاغ : 1383/09/21

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.