جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره168803/1901                                            14/9/1383
سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
شورای عالی اداری در یکصدوسیزدهمین جلسه مورخ 17/2/1383 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند « ب» ماده 4 آیین‎نامه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور (مصوبه شماره 44642/ت27701ه- مورخ 28/10/1381 هیئت‎وزیران) شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد شرکت مذکور را به شرح پیوست تصویب نمود تا پس از تکمیل و ارسال فرم‎های پیوست و دستورالعمل‎های مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور، سایر مراحل فرآیند ارزیابی در ابعاد اختصاصی (بند « ب» ماده 5 آیین‎نامه مزبور) توسط دستگاه ذیربط صورت پذیرد.
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری - حمید شرکاء
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
17421
تاریخ تصویب :
1383/02/17
تاریخ ابلاغ :
1383/09/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :