جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه شب یکشنبه 25/1/1330 در نقاط آبادان - گچساران - لآلی - بندر معشور - هفتگل و مسجد سلیمان از تاریخ پنجم فروردین ماه 1330 برای مدت دو ماه اجرای مقررات حکومت نظامی را تصویب نموده است .
تصمیم قانونی بالا در جلسه شب یکشنبه بیست و پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و سی از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1330/01/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :