جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


مجلس شورای ملی در جلسه سه شنبه 30/7/1342 طبق ماده 15 قانون بیمه های
اجتماعی کارگران بانو دکتر مهرانگیز دولتشاهی نماینده مجلس را به سمت
ناظر در سازمان بیمه های اجتماعی کارگران انتخاب نموده است .
تصمیم قانونی بالا در جلسه سه شنبه سی ام مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو
از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ گردید.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ششم آبان ماه 1342 آقای سناتور جواد بوشهری
را به عضویت در هیات نظارت سازمان بیمه های اجتماعی کارگران برای مدت دو
سال انتخاب نموده است .
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :