جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می شود تا حدود مبلغ یکصد و
دوازده میلیون و پانصد هزار ریال (112500000) اقساط مطالبات هیات عمران
بین المللی آمریکا در ایران را بابت تفاوت تسعیر و حقوق و عوارض کالاهای
وارده از محل درآمد عمومی سال جاری کشور پرداخت نماید.
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده است پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در
جلسه پنجشنبه چهاردهم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب
مجلس شورای ملی رسد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1342/09/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :