جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


شماره 82810/ت 28240ک 25/12/1381

وزرای عضو کمیسیون ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات ، موضوع تصویبنامه شماره 1395/ت 16ه مورخ 6/2/1373 در جلسه مورخ 9/9/1381 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره 25338/ت 24794ه مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند:
جدول ضمیمه آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات بشرح زیر اصلاح می شود:
1 - متن زیر بعنوان زیرنویس به ردیف تعرفه های 02/37 و01/37 اضافه می گردد .
(فیلمهای مورد مصرف در تصویربرداری پزشکی از پرداخت سود بازرگانی معاف است .)
2 - درمندرجات ذیل یادداشت فصل 84 عبارت (به استثنای لاستیک ) در بندهای (1) و (2) قبل از واژه (موکول ) و در بند (5) بعد ازعبارت (ماشین آلات راهسازی ) و در بند (6) بعد از عبارت ( قانون خودرو) اضافه می گردد .
این تصویبنامه در تاریخ 21/12/1381 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16919
تاریخ تصویب :
1381/09/09
تاریخ ابلاغ :
1382/01/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :