موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی

ماده واحده - از تاریخ 21/7/1332 کلیه مواد غذایی - پوشاکی - دارویی -
اشیا و لوازم و اثاثیه و مصالح و تجهیزات مربوطه جهت اجرای طرح های
بهداشتی - فرهنگی - کشاورزی - ورزشی و لوازم برای ترویج صنایع کوچک که با
موافقت و صوابدید دولت متحده آمریکا از طرف سازمانها و نمایندگی های خیریه
یا امدادی غیر انتفاعی کشور مزبور که صلاحیت آنها طبق موازین و مقررات
دولت آمریکا تشخیص داده شده باشد رایگان و بلاعوض به عنوان هدیه برای
نمایندگیهای خود در ایران و یا برای سازمانهای خیریه یا غیر انتفاعی
دیگری در ایران که صلاحیت آنها را دولت شاهنشاهی به رسمیت شناخته و یا
بعدا به رسمیت بشناسد حمل و فرستاده شده یا می شود از پرداخت کلیه حقوق و
عوارض گمرکی و غیر گمرکی و انبارداری و هر گونه عوارض داخلی معاف می باشد.
کرایه و مخارج حمل و نقل داخلی این قبیل کالاهای اهدایی تا مقصد نهایی در
ایران نیز از طرف دولت ایران پرداخت می گردد و وزارت دارایی اعتبار لازم
برای کرایه و مخارج حمل و نقل مذکور را در بودجه منظور و پرداخت خواهد
نمود ورود اشیا غیر مجاز اهدایی به شرح فوق از قید مقررات عمومی اشیا غیر
مجاز مستثنی می باشد ولی اشیایی که برای مصرف شخصی متصدیان و سازمانها و
نمایندگی های مزبور در ایران وارد نشود مشمول مزایا و معافیت های فوق الذکر
نخواهد بود.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه پنجشنبه بیستم دی ماه یک
هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1335/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)