جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


بمنظور تسریع در حرکت وسائط نقلیه و جلوگیری از اتلاف وقت رانندگان محترم از تاریخ حداکثر سرعت در شهر و حومه بشرح زیر تعیین و اعلام میگردد.
1 - حداکثر سرعت در شهر از 30 کیلومتر به 40 کیلومتر
2 - در جاده پهلوی فاصله بین سه راه محمودیه الی پیچ بیمارستان شماره 1 تا 50 کیلومتر به 60 کیلومتر
3 - در جاده قدیم شمیران فاصله بین دو راهی قلهک الی سه راه زندان از 50 کیلومتر به 60 کیلومتر
4 - در جاده شهرری بعلت کثرت سکنه 40 کیلومتر
5 - جاده آرامگاه از چهارراه آرامگاه تا سه راه نازی آباد 70 کیلومتر بقیه جاده 40 کیلومتر
6 - جاده کرج از مقابل پپسی کولا الی سه راه مهرآباد 60 کیلومتر و از سه راه فرودگاه الی محل عوارض هفتاد کیلومتر در شهر کرج 40 کیلومتر
7 - جاده آبعلی از مقابل پمپ بنزین الی سه راه سرخه حصار شصت کیلومتر از سرخه حصار تا آبعلی در نقاط آسفالته 70 کیلومتر و در نقاط غیر آسفالته 40 کیلومتر خواهد بود .
8 - سرعت برای خارج در کلیه جاده ها 70 کیلومتر خواهد بود ضمنا در نقاط فوق که سرعت تغییر نمود تابلوهای تغییر سرعت بطور آشکار و خوانا نصب گردیده است.
اداره راهنمائی و رانندگی
از طرف وزیر دادگستری - مشار وزیر کشور سپهبد علوی مقدم
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :