جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 49292 رک 30/11/41
وزارت کشاورزی
فرمان همایونی دائر باجرای لایحه قانونی اصلاحات ارضی که بتصویب ملی رسیده و قطعیت یافته است ذیلا ابلاغ میگردد:
با تائیدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران
نظر باصل 27 متمم قانون اساسی مقرر میداریم:
ماده اول : لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دیماه 1341 و ملحقات آن که بر اساس اصل بیست و ششم قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط است بموقع اجراء گذارده شود.
ماده دوم - هیات دولت مامور اجرای این قانون میباشند بتاریخ نهم بهمن ماه ی1341 شمسی
اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/11/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :