جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 49298 / د 30/11/41
وزارت فرهنگ
فرمان همایونی دائر باجرای لایحه قانونی ایجاد سپاه دانش که بتصویب ملی رسیده و قطعیت یافته است ذیلا ابلاغ میگردد:
با تائیدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران

نظر باصل 27 متمم قانون اساسی مقر میداریم:
ماده اول - لایحه ایجاد قانون اساسی اصل 26 قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط است بموقع اجراء گذارده شود.
ماده دوم - هیات دولت مامور اجرای این قانون میباشد.
بتاریخ نهم بهمن 1341 شمسی
اصل فرمان همایونی و قانون در نخست وزیری میباشد
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/11/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :