جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.


شماره 49454 رک 30/11/41
وزارت کشاورزی
فرمان همایونی دائر باجرای قانون فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی که با تصویب ملی قطعیت یافته ذیلا ابلاغ میگردد.
با تائیدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران
نظر باصل 27 متمم قانون اساسی مقرر میداریم:
ماده اول - لایحه قانونی فروش سهام کارخانجات دولتی بعنوان پشتوانه اصلاحات ارضی که بر اساس اصل 26 قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط است بموقع اجراء گذارده شود.
ماده دوم - هیات دولت اجرای این قانون میباشد.
بتاریخ نهم بهمن 1341 شمسی
اصل فرمان همایونی و قانون در نخست وزیری میباشد.
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/11/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :