جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 49300 30/11/41
وزارت کشور
فرمان همایونی دائر باجرای لایحه قانونی ( اصلاحی ) قانون انتخابات که بتوصیب ملی رسیده و قطعیت یافته ذیلا ابلاغ می گردد:
با تائیدات خداوند متعال ما محمدرضا پهلوی شاهنشاه ایران
نظر باصل 27 متمم قانون اساسی مقرر میداریم:
ماده اول - لایحه اصلاحی قانون انتخابات که بر اساس اصل 26 قانون اساسی با تصویب ملی استقرار و قطعیت یافته و منضم باین دستخط است بموقع اجرا گذارده شود.
ماده دوم - هیات دولت اجرای این قانون هستند.
بتاریخ 15 بهمن ماه 1341 شمسی 1341

لایحه قانونی اصلاحی قانون انتخابات
ماده یک برای اینکه هویت رای دهندگان و شناسائی کامل آنان و اینکه واجد شرایط انتخاب کننده هستند معلوم گردد باید هر انتخاب کننده در دفاتری که قبلا از طرف وزارت کشور تهیه و در ده و بخش و شهرستان گذاشته میشود نام خود را ثبت نماید و کارت مخصوص انتخاب کننده دریافت کنند.
ماده دو - باید وسائلی اتخاذ گردد از قبیل اضافه نمودن انجمن های فرعی که انتخابات در تمام کشور در مدت یا روز انجام شود.
ماده سه - ترتیب ثبت نام و مدارکی که انتخاب کننده باید ارائه دهد در آئین نامه ایکه از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران میرسد تعیین میشود.
ماده چهار - طبقات مندرج در ماده 14 قانون و نظامنامه انتخابات مجلس شورای ملی از قرار ذیل خواهند بود.
علماء - تجار - اصناف - زارعین - کارگران - دهقانان ( یعنی کشاورزی که مالک زمین زراعتی خود میباشد.
اصل فرمان همایونی و لایحه قانونی در دفتر نخست وزیر است
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
5255
تاریخ تصویب :
1341/11/15
تاریخ ابلاغ :
1341/12/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :