جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 51535 28/12 / 41
وزارت دادگستری
هیات وزیران در جلسه مورخ 25/12/41 بنا به پیشنهاد شماره 16808 بتاریخ 29/11/41 وزارت دادگستری و موافقت شماره 24/35606 - 20/12/41 وزارت دارائی تصویب نمودند.
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران اجازه دارد از محل مازاد درآمد خود که باستناد ماده 20 آئین نامه روزنامه رسمی کشور باید به مصرف توسعه تشکیلات روزنامه برسد برای خرید زمین و تهیه ساختمان و یا خرید خانه و همچنین خرید کمبود لوازم چاپ و صحافی استفاده نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
از طرف نخست وزیر - دکتر خوشبین
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1341/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :