جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


اصلاحی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
در متن ماده 55 آئین نامه استخدامی کارکنان سازمان بیمه های اجتماعی به ماده 52 اشاره گردیده است.
شماره ماده مزبور اشتباه و 53 صحیح است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به دولت ابلاغ گردد تا نسبت به تصحیح ماده فوق الذکر اقدام لازم معمول دارد.
رئیس کمیسیون امور استخدام و سازمان های اداری
عبدالمجید موسوی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1348/01/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :