جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 4052 9و4و44
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9و4و44 بنا به پیشنهاد شماره 33 ر 4315 - 8و4و44 وزارت دارائی ماده پنج از تصویب نامه شماره 3097 - 12و2و26 را به شرح زیر اصلاح می نمایند.
1 - وزارت دارائی مجاز است در هر نقطه از کشور با شرایطی که صلاح بداند به موسسات و شرکتها و اشخاصی که صاحب دستگاه کامل تولید نوشابه الکلی باشند یا کسانیکه حاضر به تاسیس آن بشوند قراردادهای لازم را منعقد و اجازه تقطیر و تهیه نوشابه الکلی را بدهد.
2 - حق تقدم در تاسیس کارخانجات جدید با سرمایه گزاران محلی است.
3 - باستثنای کارخانجات الکل کشی طبی و صنعتی موجود در مشهد تاسیس کارخانجات تولید نوشابه الکلی در شهرستانهای مشهد - قم - ری ممنوع است.
4 - وزارت دارائی مکلف است به منظور اجرای این تصویب نامه آئین نامه مورد حاجت را وضع و به موقع اجراء بگذارد.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5945
تاریخ تصویب :
1344/04/09
تاریخ ابلاغ :
1344/04/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :