جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 1782 25و3و44
نخست وزیر
تصویب نامه هیئت وزیران
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19و3و44 بنا به پینشهاد شماره 14010 - 19و3و44 وزارت دارائی و در پیرو تصویب نامه شماره 1268 مورخ 22و1و1342 تصویب نمودند.
1 - نرخ فروش قند از کیلوئی بیست و چهار ریال به کیلوئی بیست و سه ریال و بهای فروش شکر از کیلوئی بیست و دو ریال به کیلوئی بیست ریال از ساعت شش صبح روز بیست و یکم خرداد ماه 1344 تقلیل داده شود. عوارض شهرداری و مستمندان به قرار هر کیلو قند یا شکر سه ریال کما فی السابق وصول خواهد شد.
2 - بند دوم تصویب نامه شماره 1268 - 26و1و1342 به شرح زیر اصلاح می شود:
( از کلیه کارخانجات قند خصوصی به میزان قند و شکر (اعم از شکر سفید و زرد) استحصالی آنها از چغندر و نیشکر محصول داخلی قند کیلوئی سه ریال و شکر کیلوئی دو ریال علاوه بر حق انحصار ( هر کیلو 25و1 ریال ) و عوارض شهرداری و مستمندان ( هر کیلو سه ریال) بعنوان ما به التفاوت وصول شود.
3 - در صورتیکه کارخانجات قند دولتی و کارخانه نیشکر هفت تپه وابسته به سازمان آب و برق خوزستان بخواهند با استفاده از ماده 5 تصویب نامه شماره 30192 - 7و10و40 قند و شکر استحصالی خود را آزادانه به فروش برسانند باید علاوه بر پرداخت سود سرمایه و حق انحصار و عوارض شهرداری و مستمندان متعلقه برای هر کیلو قند سه ریال و هر کیلو شکر دو ریال بعنوان ما به التفاوت به وزارت دارائی پرداخت نمایند.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5945
تاریخ تصویب :
1344/03/19
تاریخ ابلاغ :
1344/04/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :