جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 1801 26و3و44
نخست وزیر
تصویب نامه هیئت وزیران
وزارت کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3و44 بنا به پیشنهاد شماره 11267/ خا مورخ 12و3و44 وزارت کشاورزی و موافقت بین وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت آموزش و پرورش تصویب نمودند که ساختمان اداره پست و تلگراف شهرستان ماکو دارای پلاک 597 تعویض شود.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5945
تاریخ تصویب :
1344/03/01
تاریخ ابلاغ :
1344/04/30
دستگاه اجرایی :
موضوع :