جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


شماره 3348 9و4و44
وزارت آب و برق
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9و4و44 بنا به پیشنهاد شماره 413و1785 مورخ 23و3و44 وزارت آب و برق و باستناد تبصره 56 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 تصویب نمودند که عرض حریم برای انهار درجه دوم منشعب و آب را به مصرف کننده می رساند از هر طرف سه متر منظور شود. خسارت وارد به مستحدثات و اعیانی موجود تا این تاریخ که در حریم انهار قرار گرفته اند در صورت تخریب طبق مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5946
تاریخ تصویب :
1344/04/09
تاریخ ابلاغ :
1344/04/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :