جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 2103 8و4و44
وزارت آموزش و پرورش
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5و4و44 بنا بر پیشنهاد شماره 6393 الف مورخ 4و11و1343 وزارت آموزش و پرورش و موافقت وزارت دارائی از نظر پیشرفت امور آموزشی تصویب نمودند که دو قطعه زمین از اراضی ضرابخانه به شرح زیر:
قطعه اول به طول 35/50 متر و به عرض 40 متر و به مساحت 2014 مترمربع
قطعه دوم به طول 70/44 متر و به عرض 40 متر و به مساحت 1788 مترمربع
که متعلق به وزارت دارائی است به وزارت آموزش و پرورش واگذار گردد که وزارتخانه مزبور از محلهای مورد بحث برای ساختمان دبستان و دبیرستان دخترانه استفاده نماید.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5946
تاریخ تصویب :
1344/04/05
تاریخ ابلاغ :
1344/04/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :