جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 2104 8و4و44
وزارت کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5و4و44 بنا به پیشنهاد شماره 8162 - 1و4و44 وزارت کشاورزی در پیرو تصویبنامه 38100 مورخ 29و12و43 تصویب نمودند که بقیه ذرتهای خریداری شده از آمریکا برای علوفه برای تامین علوفه دام و طیور به قرار تنی 6000 ریال به طور نقد و یا به اقساط دو ساله به متقاضیان در تهران و شهرستانها با تشخیص وزارت کشاورزی به فروش برسد.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5950
تاریخ تصویب :
1344/04/05
تاریخ ابلاغ :
1344/05/05
دستگاه اجرایی :
موضوع :