جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 4714 23و4و44
وزارت اقتصاد
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23و4و44 بنا به پیشنهاد شماه 15636 - 22و4و44 وزارت اقتصاد و در اجرای بند الف ماده 10 اساسنامه قانونی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تصویب نمودند که آقای مهندس رضا شایگان برای مدت 4 سال به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران منصوب گردد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5955
تاریخ تصویب :
1344/04/23
تاریخ ابلاغ :
1344/05/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :