جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


شماره 2106 8و4و44
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16و4و44 بنا به پیشنهاد شماره 8683 - 5و4و44 وزارت اقتصاد طرح مربوط به عضویت سازمان بنادر و کشتیرانی در اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها را بشرح ذیل تصویب نمودند.
به سازمان بنادر و کشتیرانی اجازه داده می شود جهت عضویت در اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها که از سازمانهای تخصصی و فنی بین المللی است در قبال پرداخت یک واحد عضویت 250 دلار در سال اقدام نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
5955
تاریخ تصویب :
1344/04/16
تاریخ ابلاغ :
1344/05/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :