جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 5698 3و6و44
وزارت اقتصاد
هیئت وزیران در جلسه 3و 6و 44 بنا به پیشنهاد شماره 12677 - 13و5و44 وزارت اقتصاد تصویب نمودند از اتومبیل های وارده به کشور که مدل آنها مربوط به سال 1963 میلادی یا قبل از آن بوده و تشریفات ترخیص قطعی آنها در گمرک انجام نشده است سود بازرگانی به ماخذ حداکثر مقرر در سال مدل اتومبیل به اضافه ده درصد آن احتساب و اخذ شود اتومبیل هائی که از اول فروردین 1343 بیمه وارد کشور شده است مشمول مفاد این تصویب نامه نخواهد بود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6035
تاریخ تصویب :
1344/06/03
تاریخ ابلاغ :
1344/08/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :