جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


شماره 7824 7و7و44
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 7و7و1344 بنا به پیشنهاد شماره 18655/ ش 1و7و44 وزارت کشور تصویب می نمایند که انجمن شهر تربت حیدریه منحل گردد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6045
تاریخ تصویب :
1344/07/07
تاریخ ابلاغ :
1344/08/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :