جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 36748 21و6و44
وزارت پست و تلگراف و تلفن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 15و12و43 برحسب پیشنهاد شماره 76و1360 و 8382 ک 27و11و43 وزارت پست و تلگراف و تلفن و موافقت شماره 22009 - 12و11و43 وزارت دارائی تصویب نمودند که مقررات تصویب نامه شماره 2848 به تاریخ 15و12و1321 از این تاریخ لغو و غرامات مصالح خطوط تلگرافی و تلفنی پایه چدنی و چوبی به ماخذی که در هر سال با توجه به عرف وبهای حقیقی مصالح از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تعیین خواهد شد از واردکنندگان واقعی خسارت دریافت گردد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6045
تاریخ تصویب :
1343/12/15
تاریخ ابلاغ :
1344/08/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :