جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


شماره 29066 19و8و44
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19و8و44 بنا به پیشنهادهای شماره 14001 و 11 مورخ 6و5و44 و 19279 - 11 مورخ 21 - 6 - 44 و 3485 و 11 مورخ 8 - 2 - 44 ثبت کل اسناد و املاک و موافقت شورای عالی اداری کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحی سال 43 کل کشور تصویب نمودند که ثبت کل اسناد و املاک مجاز است 64 نفر به شرح زیر:
1 - منشی 16 نفر لیسانسه رسمی مرکز و شهرستانها
2 - بایگان 15 نفر دیپلمه ، ، ،
3 - مامور اجرا 11 نفر سوم متوسطه جزءر سمی ، ،
4 - حسابدار 15 نفر دیپلمه رسمی ، ،
5 - مامور ابلاغ و خدمتگزار7 نفر ششم ابتدائی غیر رسمی ، ،
با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه استخدام نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6055
تاریخ تصویب :
1344/08/19
تاریخ ابلاغ :
1344/09/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :