جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 29064 3و9و44
دانشگاه تهران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3و9و44 بنا به پیشنهادهای شماره 3521 مورخ 17و2و44 و 7300 مورخ 18و6و44 دانشگاه تهران و موافقت شورای عالی اداری کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمودند که دانشگاه تهران مجاز است 18 نفر از کارمندان و مهندسین خود را که دارای مدارک تحصیلی لیسانس یا دیپلم هستند و تا به حال به صورت روزمزد و حکمی و یا از محل اعتبارات کارگری از وجودشان در مشاغل سازمانی استفاده می شده است و همچنین یک نفر تلفنی را که حداقل دارای مدارک تحصیلی ششم ابتدائی می باشد و تاکنون از محل اعتبارات کارگری یا به طور روزمزد حقوق دریافت می داشته بشرح زیر:
1 - مندس کشاورزی 2 نفر فوق لیسانس کشاورزی رسمی دانشکده کشاورزی
2 - کارمند فنی جنگل 1 نفر فارغ التحصیل آموزشگاه عالی جنگل رسمی دانشکده کشاورزی
3 - کارمند اداری و کتابدار 6 نفر لیسانسیه رسمی دانشکده ها و واحدهای مختلف دانشگاه
4 - تلفنچی 1 نفر سوم متوسطه رسمی اداره کل ساختمان
5 - کارمند دفتری و کتابدار 9 نفر دیپلمه قراردادی دانشکده ها و واحدهای مختلف دانشگاه
19 نفر
با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه از محل اعتبارات مصوب در بودجه سال جاری استخدام نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6071
تاریخ تصویب :
1344/09/03
تاریخ ابلاغ :
1344/10/04
دستگاه اجرایی :
موضوع :