جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 29428 27و9و44
وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27و9و44 بنا به پیشنهادهای وزارت کشور و شهربانی کل کشور و موافقت شورای عالی اداری کشور و به استناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمودند که وزارت کشور مجاز است افراد نامبرده زیر را:
1 - کمک کارشناس مهندسی 9 نفر دیپلم کامل متوسطه و اطلاعات لازم روزمزد عمران و امور اجتماعی
2 - پزشک 10 نفر دکترای پزشکی رسمی شهربانی کل
3 - بهیار 11 نفر گواهینامه بهیاری ، ،
جهت خدمت در مناطق مختلف کشور با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه از طریق وزارت کار و امور اجتماعی استخدام نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6075
تاریخ تصویب :
1344/09/27
تاریخ ابلاغ :
1344/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :