جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 50558 27و9و44
وزارت راه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27و9و44 بنا به پیشنهاد شماره 14703 مورخ 29و8و44 وزارت راه ( راه آهن دولتی ایران) و موافقت شورای عالی اداری کشور و باستناد تبصره 37 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب نمودند که راه آهن دولتی ایران مجاز است به منظور تکمیل کادر مهندسی مرکز و نواحی راه آهن 32 نفر مهندس به شرح زیر :
1 - دوازده نفر مهندس راه و ساختمان برای اداره کل خط و ابنیه
2 - پنجنفر مهندس برق و پنج نفر مهندس مکانیک و دو نفر مهندس متالوژیست برای اداره کل جریه و کارخانجات راه آهن
3 - پنج نفر مهندس برق قوی برای اداره برق و تاسیسات
4 - سه نفر مهندس برق ضعیف برای ارتباطات و علائم
از محل اعتبارات مصوب در بودجه مورد عمل جهت خدمت در مرکز و نواحی راه آهن با رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه استخدام نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6075
تاریخ تصویب :
1344/09/27
تاریخ ابلاغ :
1344/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :