جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


شماره 3146 27و9و44
وزارت پست و تلگراف و تلفن
هیئت وزیران در جلسه 27و9و44 بنا به پیشنهاد شماره 1598 مورخ 20و9و44 وزارت پست و تلگراف و تلفن طبق ماده11 اساسنامه قانونی شرکت سهامی تلفن ایران مصوب کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای ملی و موافقت مجموع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی تلفن ایران در جلسه مورخ 29و9و44 هیئت مدیره شرکت مزبور را بدین شرح
آقای مهندس فرخ نجم آبادی مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره
آقای مهندس احمد یکتا عضو اصلی ،
آقای مهندس هوشنگ شه زاد ، ،
آقای مهندس محمد علی حمیدیه عضو علی البدل ،
تائید و تصویب نمودند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6075
تاریخ تصویب :
1344/09/27
تاریخ ابلاغ :
1344/10/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :