جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


شماره 9642 3و9و44
وزارت اقتصاد
هیئت وزیران در جلسه مورخ بنا به پیشنهاد شماره 21443 - 12و8و44 وزارت اقتصاد ماده 4 آئین نامه شماره 5314 مورخ 13و6و44 مربوط به ثبت انتقالات و معاملات کشتیها را به شرح زیر اصلاح نمودند.
ماده 4 - دفاتر اسناد رسمی مخصوص ثبت معاملات کشتیها مکلفند قبل از اقدام به ثبت هرگونه معامله وضع کشتی را از سازمان بنادر و کشتیرانی استعلام نمایند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6090
تاریخ تصویب :
1344/09/03
تاریخ ابلاغ :
1344/10/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :