جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.


شماره 31428 4و10و44
وزارت اقتصاد
هیئت وزیران در جلسه مورخ 10و44 بنا به پیشنهاد شماره 39292 مورخ 27و9و44 وزارت اقتصاد تصویب نمودند که تصویب نامه شماره 30318 مورخ 13و9و44 به شرح زیر اصلاح گردد کارخانجات لوله و پروفیل سازی آهن تسمه مورد مصرف خود را که مشمول ردیف 706 تعرفه گمرکی و سود بازرگانی هر کیلو 5/0 ریال می باشد با معافیت از پرداخت سود بازرگانی ترخیص نمایند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6090
تاریخ تصویب :
1344/10/00
تاریخ ابلاغ :
1344/10/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :