جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


شماره 30912 8و10و44
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9و44 بنابر پیشنهاد شماره 22827 مورخ 13و9و44 وزارت دارائی و باستناد ماده 50 قانون بانکی و پولی کشور آقای حسین امامی خوئی را به سمت بازرس دولت در بانک مرکزی ایران تعیین نمودند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6090
تاریخ تصویب :
1344/09/00
تاریخ ابلاغ :
1344/10/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :