جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4و10و44 بنابر پیشنهاد شماره 21و1082 مورخ 27و9و44 وزارت دارائی و به استناد ماده 5 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب خرداد ماه 1339 علاوه بر جناب آقای وزیر دارائی جناب آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و جناب آقای دکتر نصیری وزیر مشاور را نیز به عنوان نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بانک ملی ایران که روز سه شنبه 14 دی ماه 44 تشکیل خواهد شد انتخاب نمودند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
نخست وزیر
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6090
تاریخ تصویب :
1344/10/04
تاریخ ابلاغ :
1344/10/27
دستگاه اجرایی :
موضوع :