جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


شماره 24248 22/7/1325
وزارت کشور
هیات وزیران در جلسه 20/7/1325 بر طبق پیشنهاد شماره 21581 / 47342 مورخ 3/7/1325 وزارت کشور تصویب نمودند که در مرکز بخش درود تابع بروجرد مطابق مشخصات چون شایستگی تاسیس شهرداری را دارد در محل مزبور شهرداری تاسیس گردد.
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1325/07/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :