جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 15936 31و 6و 24
ماده 36 آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 24 و 2 و 323 بشرح زیر اصلاح می شود:
ماده 36 - بعد از تنظیم سند سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته منتهی در ظرف پنج روز به اداره ثبت بفرستد خلاصه نامبرده باید حاوی نام پدر و شماره شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه بر امضای آنان به امضای سر دفتر و نماینده ثبت در صورتیکه دارای نماینده باشد ممضی باشد تخلف از دستور این ماده مستلزم کیفر انتظامی شدید خواهد بود.
وزیر دادگستری
رونوشت به کلیه ادارات و دوائر ثبت مرکز و شهرستان ها فرستاده می شود که به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند.
مدیر کل ثبت
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1324/06/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :