جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


شماره 574 24و 1و 45
وزارت کار و امور اجتماعی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24و 1و 45 بنا به پینشنهاد شماره 1227 - مورخ 24و 1و 45 وزارت کار و امور اجتماعی و باستناد ماده 11 اساسنامه بانک رفاه کارگران تصویب نمودند که تیمسار سپهبد اسماعیل ریاحی وزیر کشاورزی به عنوان نماینده صاحب سهم در جلسات مجمع عمومی سال جاری بانک رفاه کارگران شرکت نمایند.
اصل تصویب نامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6174
تاریخ تصویب :
1345/01/24
تاریخ ابلاغ :
1345/02/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :