جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 7628 8و8و45
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30و7و45 بنا به پیشنهاد شماره 9166 مورخ 30و7و45 وزارت دارائی به استناد ماده 5 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب خرداد ماه 39 جناب آقای دکتر نصیری وزیر مشاور و جناب آقای دکتر یگانه وزیر مشاور را بعنوان نمایندگان سهام دولت در مجمع همگانی دارندگان سهام بانک ملی ایران که روز شنبه چهاردهم آبانماه 45 تشکیل خواهد شد انتخاب نمودند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6328
تاریخ تصویب :
1345/07/30
تاریخ ابلاغ :
1345/08/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :