جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


شماره 7532 3و8و45
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30و7و45 به استناد ماده 106 قانون استخدامی کشوری.
1 - جناب آقای دکتر غلامرضا کیانپور
2 - جناب آقای علی مبشری
3 - جناب آقای مهندس حسین رفیع
4 - جناب آقای دکتر علی نیامی
5 - جناب آقای دکتر نصراله شیفته
را برای مدت 3 سال از تاریخ صدور این تصویبنامه به عضویت شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب نمودند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6328
تاریخ تصویب :
1345/07/30
تاریخ ابلاغ :
1345/08/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :