جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 7734 18و8و45
وزارت دارائی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18و8و45 بنا به پیشنهاد شماره 20007 -11و8و45 وزارت دارائی مبتنی بر تقاضای شماره 651 -27و1و45 اداره کل ثبت احوال تصویب نمودند که محل سابق اداره دارائی همدان جهت استفاده اداری بلاعوض به اداره کل ثبت احوال واگذار شود.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6338
تاریخ تصویب :
1345/08/18
تاریخ ابلاغ :
1345/08/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :