جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 7570 18و8و45
وزارت اقتصاد
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18و8و45 بنا به پیشنهاد شماره 35372 مورخ 3و8و45 وزارت اقتصاد و به استناد بند 4 ماده 18 لایحه قانونی معادن مصوب 21 اردیبهشت ماه 36 و تبصره 1 ماده مزبور با تمدید عضویت آقای جواد تقی زاده تبریزی از تاریخ 20و8و45 به مدت 2 سال دیگر در شورای عالی معادن موافقت نمودند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6338
تاریخ تصویب :
1345/08/18
تاریخ ابلاغ :
1345/08/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :