جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


شماره 3983 26و6و45

در اجرای ماده (10 ) قانون تشکیل شورای داوری مصوب نهم تیرماه 1345 آئین نامه پاداش به شرح زیر تصویب می گردد.
ماده 1 - وزارت دادگستری می تواند در صورت اقتضاء و لزوم با در نظر گرفتن میزان کار و فعالیت اعضاء شوراهای داوری و با توجه به علاقمندی آنان برای حل اختلافات ساکنان حوزه صلاحیت خود در آخر سال پاداش متناسبی به آنان پرداخت نماید.
میزان پاداش مذکور با رعایت اعتبارات مصوب نسبت به هر یک از اعضاء از مبلغ هشت هزار ریال در سال تجاوز نخواهد کرد.
پاداش فوق با در نظر گرفتن ضوابط مذکور موکول به پیشنهاد رئیس دادگاه مربوط و تایید سازمان مرکزی شوراهای داوری و تصویب وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 2 - وزارت دادگستری نیز می تواند با توجه به فعالیت مشاوران و کارمندان دفتری بازنشسته در قبال انجام وظیفه و برای مدتی که به کار اشتغال دارند پاداش متناسبی به آنان پرداخت نماید.
حداکثر پاداش مذکور نسبت به مشاوران از ده هزار ریال و در مورد کارمندان دفتری از پنجهزار ریال در ماه تجاوز نخواهد کرد.
ماده 3 - پاداش مشاورانی که در چند حوزه شورای داوری انجام وظیفه می کنند نیز نباید از حداکثر پاداش مقرر در ماده 2 تجاوز نماید.
ماده 4 - وزارت دادگستری در هر موقع که مقتضی بداند می تواند با موافقت وزارت دارائی در میزان و نحوه پرداخت پاداشهای مذکور تجدیدنظر نماید.
از طرف وزیر دارائی وزیر دادگستری - دکتر صدر
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6301
تاریخ تصویب :
1345/06/26
تاریخ ابلاغ :
1345/07/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :