جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 22 -047 5/2/3
ماده 22 آئین نامه کانون وکلا بشرح زیر اصلاح و ماده 23و 24 آن نسخ میشود :
ماده 22 هزینه کانون از در آمد بهای وکالتنامه و پوشه و دفاتر بنرخهائیکه از طرف هیات مدیره کانون تعیین و بتصویب وزارت دادگستری میرسد تامین خواهد شد
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1322/00/00
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :